16e MIDSUMMER BUG MEETING ♦ 28 JULI 2019 ♦ KORTESSEM   

[:. Onze Club / Notre Club / Our Club .:]

 

BELGIAN KIT-CAR CLUB vzw 7433/96

 

Fijn dat je interesse toont in onze club.  Hierbij willen we enige uitleg geven,
wie en wat is de Belgian Kit-Car Club ?

De Belgian Kit-Car Club bestaat al meer dan 20 jaar !  We zijn een club van Buggy en Kit-Car vrienden.  Onze leden komen vanuit gans het land naar onze maandelijkse vergaderingen, die doorgaan in de gemeente Munster-Bilzen in het gebouw Chirodroom waar onze meeting plaatsvond (Limburg, Belgie), op elke tweede zaterdag van de maand om 19:00 (Behalve in Juli en Augustus want dan is het vakantie voor iedereen).  Ook niet-leden kunnen en mogen een kijkje komen nemen om een babbeltje te slaan of gewoon eens te komen luisteren.  We hebben leden die u met al uw vragen over buggy's of kit-cars kunnen helpen met een perfecte uitleg.

Wij zijn een erkende vzw en onze activiteiten zijn :

- LEDENWERVING
- RONDRITTEN
- DEELNEMEN AAN MEETINGS IN BINNEN- EN BUITENLAND
- JAARLIJKSE BARBEQUE
- NIEUWJAARSRECEPTIE AANGEBODEN DOOR DE CLUB
- UITGEVEN VAN EEN CLUBBLAD (4 MAAL PER JAAR)
- HET ORGANISEREN VAN MEETINGS
- INFORMATIE, ADRESSEN EN TIPS UITWISSELEN

We zijn een club die gewaardeerd wordt over de grenzen heen, waardoor wij ook het recht hebben om iedere 5 jaar het Internationaal Buggy Weekend te organiseren.

Het lidgeld voor 1 jaar bedraagt €25, maar als je zou meegaan naar het Internationaal Buggy Weekend in het buitenland, dan zal de clubkas je €10 terug storten als tussenkomst voor de onkosten.

Groeten,

HET BESTUUR

 

BELGIAN KIT-CAR CLUB vzw 7433/96

Version en francais pas pret

 

BELGIAN KIT-CAR CLUB vzw 7433/96

 

Thank you for showing interest in our club.  Here is a short introduction to the Belgian Kit-Car Club, who we are and what we do ?

The Belgian Kit-Car Club already exists for more than 20 years !  We are a club of buggy and kit-car friends.  Our members are coming from all over Belgium to our monthly meetings that takes place in MUnster Bilzen in the building of chirodroom, where our meeting were (Limburg, Belgie) (Limburg, Belgium), every second Saturday of the month at 8:00pm sharp, except for July and August when it's holiday for everyone.  These meetings are also open for non-members who can come sit in and listen or have a chat with other enthousiasts.  Our members can help you with all your questions on buggy's or kit-cars.

We are a non-profit organization and our activities are :

- RECRUTING MEMBERS
- TOURS
- PARTICIPATE IN NATIONAL AND INTERNATIONAL MEETINGS
- YEARLY BBQ
- NEW YEARS RECEPTION OFFERED BY THE CLUB
- CLUB MAGAZINE (4 TIMES A YEAR)
- ORGANIZING MEETINGS
- EXCHANGING INFORMATION, ADDRESSES AND TIPS

We are a club that is well respected across our borders.  We have the right to organize the Internationaal Buggy Weekend once every 5 years.

Members fee is €25 for 1 year, but if you join us to the International Buggy Weekend outside Belgium, the club will refund you €10 to participate in your expenses.

Best Regards,

THE BOARD